Prohlášení o shodě

Vydáním prohlášení o shodě výrobce dokládá, že posoudil shodu výrobku s požadavky danými nařízením vlády. U některých výrobků je také požadováno označení značkou CE.

Označení CE (zkratka francouzského sousloví Conformité Européenne) dokládá shodu výrobku s legislativou EU – výrobek musí být bezpečný a šetrný k životnímu prostředí. Toto označení naleznete nejenom na televizích, ledničkách a mobilních telefonech, ale i na dalších elektrických a plynových zařízeních, na hračkách či na výrobních strojích. 

Vyřízení prohlášení o shodě      

Obraťte se na firmu nabízející individuální, diskrétní a zároveň přátelský přístup. S firmou Conformity s.r.o. s 20letou tradicí máte jistotu solidního jednání podloženou referencemi od spokojených zákazníků. Celý proces vyřízení prohlášení o shodě u nového i používaného strojního zařízení po vystavení objednávky a provedení jeho prohlídky je zpravidla ukončen do 14 dnů. Kontaktujte Conformity s.r.o. telefonicky, emailem, či prostřednictvím poptávkového formuláře a odpověď na Váš dotaz dostanete do 24 hodin. 

prohlášení o shodě